free web stats

Нови две отличия от конкурса “Светът е география” / Two new prizes in “The world is Geography” Contest


 

Български: Тази година за малко да пропусна да се включа във фото-конкурса “Светът е география”, проведен в рамките на Пети национален географски фестивал – Стара Загора 2019 г. Сетих се за него в последния ден от срока и набързо изпратих три кадъра. В крайна сметка обаче два от тях бяха отличени. “Оставяй след себе си само стъпки” спечели I-во място в категория “Снимки от света”, а “Когато снимаш цветно, но природата ти дава черно-бяло” зае II-ро място в категория “Снимки от България”.

Така затвърдих традиционно силното си представяне в конкурсa “Светът е география”, като натрупах общо пет отличия за три години – три първи и две втори места. През 2018 г. “Кристализирала религия” се нареди на I-во място в “Снимки от България”, а “Някои го предпочитат горещо” – на II-ро място в “Снимки от света”. През 2017 г. пък друг мой кадър “Дъга в Рая” спечели I-во място в категория “Снимки от България”.

English: This year I almost forgot to participate in the photo contest “The World is Geography”, part of the Fifth National Geography Festival – Stara Zagora 2019. I remmebered about it on the last day and quickly sent three frames. In the end, however, two of them were nominated. “Leave behind you only footsteps” won the First place in “Photos from around the world” category and “When you shoot in color but nature gives you black and white” took the Second place in “Photos from Bulgaria” category.

Thus I consolidated my traditionally good performance in the contest “The World is Geography” with a total of five awards in three years – three first and two second places. In 2018 “Crystallized Religion” ranked fisrt in “Photos from Bulgaria” and “Some Like It Hot” – second in “Photos from around the world”. In 2017 “Rainbow in Paradise” won First place in “Photos from Bulgaria” category.


Close