free web stats

Mountains of Bulgaria


Планините на България

 

¹ Някои източници определят Царичка планина като дял от Милевска планина.
² Някои източници определят Боховска планина като дял от Кървав камък.
³ Някои източници определят Лозенска планина като дял от Средна гора.
⁴ Гребен и Боздаг са самостоятелни планини, но повечето източници ги изключват от списъка, тъй като само малки части от тях се намират на територията на България.
⁵ Някои източници посочват вр. Чеканска бука като първенец на Вискяр, но други причисляват този дял към Завалска планина.
⁶ Първенците на Родопите (вр. Голям Перелик), Земенска планина (вр. Тичак) и Сакар (вр. Вишеград) са заети от действащи военни бази и изкачването се осъществява само да тяхната ограда.

Close