free web stats

Конкурс “Под върха III” / “Below the peak III” Contest


 

Български: Разказът ми “В края на деня” спечели две награди в третото издание на конкурса на Софийски планински клуб за кратък разказ “Под върха III”. Категориите, в които съм отличен, са “Най-добро перо” и “III-то място за Награда на публиката”.

Така затвърдих силното си представяне от миналата година, когато друг мой разказ (“Животът е в подробностите“) спечели “I-во място за Награда на публиката“. /

 

English: My short story “At the End of the Day” won two awards in the third edition of Sofia Mountaineering Club’s short story contest “Below the peak III” . The categories that I won are “Skilful Pen” and “3rd place in Public’s choice award”.

Thus I consolidated my last year’s good performance when my short story “Life is in the Details” won “1th place in Public’s choice award“.

Софийски планински клуб конкурс Под върха 3


Close