free web stats

Изложба “Човекът между днес и утре” / Man between today and tomorrow Еxhibition


Моята снимка “Оставяй след себе си само стъпки”, направена в пустинята Сахара и призоваваща към отговорен туризъм, беше избрана да участва в изложбата “Човекът между днес и утре”. Тя се реализира в рамките на проект Network It SMART, изпълняван от Фондация СМАРТ с подкрепата на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

My photograph “Leave behind you only footprints” shot in the Sahara Desert and calling for responsible tourism was selected to partake in Man between today and tomorrow Еxhibition. It is a part of the Network It SMART project implemented by the SMART Foundation with the support of the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme.

Между 3 и 14 юни изложбата беше представена на площад Централен в Пловдив (Европейската столица на културата за 2019 г.). Oт 29 юни тя вече е в градина Кристал в София и ще остане там до 11 юли.

Between 3 and 14 June the exhibition was displayed at Central Square in the city of Plovdiv (European Capital of Culture 2019). Since 29 June it moved to Crystal Garden in the city of Sofia and it will stay there until 11 July.


Close