free web stats

13 от най-красивите снимки за 2016 / 13 of the best photos for 2016


 

Интернет медията Малка България (LittleBG) избра мой кадър за една от 13 най-красиви снимки на България за 2016 г. Цялата класация можете да видите тук.

The internet media Little Bulgaria (LittleBG) rated my photo as one of the 13 best photos of Bulgaria for 2016. You can see them here.

Littlebg Малка България


Close