free web stats

На рожден ден парти в Иран / At a birthday party in Iran


 

Това е кратко видео от едно рожден ден парти в Иран, на което присъствах по време на обиколката ми на страната, като част от 5-месечната експедиция “На изток – в нощ, на запад – в ден

This a short video about a birthday party in Iran which I attended during my journey through the country as part of the 5-month expedition “East of the Moon, West of the Sun


Close