free web stats

“Боливия – „Дивият Запад на Южна Америка”


Боливия – „Дивият Запад на Южна Америка” е четиринадесетата от поредица мои статии във вестник “Сега”, посветени на Южна Америка и моите 9 месеца пътешестване из континента. С нея завършвам този цикъл от материали, време е да разказвам и за други пътешествия.

Тринадесетата статия “Минало и настояще в земята на инките” може да прочетете тук.

Дивият Запад

Дивият Запад

 


Close