free web stats

Пътешественикът Иван Панкев гостува в Регионалната библиотека “Любен Каравелов”


 

Мое телефонно интервю за БНР Радио Шумен по повод предстоящата ми презентация “Пътешестването като начин на живот” в Регионална библиотека “Любен Каравелов” – гр. Русе


Close