free web stats

През моите (контактни)лещи – част 9: Тракийски светилища


Красотата на България в няколко снимки и изречения така, както съм я видял през моите (контактни)лещи. Тази част е посветена на разпръснатите из земите ни тракийски светилища.

 

Към част 8: „Тракийски култови комплекси

Според мнозинството учени траките се заселили по нашите земи около 3500 г. пр. Хр., други отместват тази дата чак до VII хил. пр. Хр., а някои дори изказват теорията, че те са автохтонното (местно) население. При такава хилядолетна история не е чудно, че завещаното ни от тях културното наследство е огромно. Това наложи написването на втора статия по темата, а е възможно скоро да има и продължение.

Deaf Stones / Глухите камъни

Глухите камъни е един от най-големите тракийски култови комплекси в Източните Родопи. Светилището е разположено върху четири скални масива, разделени от дълбоки проломи, а името му се свързва с факта, че там няма ехо! Поради зооморфните и антропоморфните скални профили учените заключват, че то е възникнало още през Енеолита. Глухите камъни представлява комплекс от над 200 изсечени трапецовидни ниши, две издълбани скални гробници, стълба, водеща към водохранилище и тракийско селище. Според проф. Валерия Фол отговорът за предназначението на трапецовидните ниши може да се търси в посветителната обредност при траките, задължителна за всеки младеж, който става мъж. Издълбавайки скална ниша, той показва не само смелост и ловкост, но и участва в сътворението – моментът, в който слънцето огрява нишата.

Хамбар кая / Hambar Kaya

Хамбар кая е ниска скала, в основата на която речната вода е издълбала малка пещера, над чийто вход личат няколко силно повредени трапецовидни ниши. По темето на скалата са издълбани три гробници, но през миналия век мястото е било използвано за добив на вар, което силно е влошило състоянието на това тракийско светилище. Ст.н.с. д-р Стефанка Иванова защитава една доста екзотична хипотеза за предназначението на трапецовидните ниши – че те съдържат шифрована информация за златните залежи на територията на Родопите. В древността златодобивът е бил обожествявана дейност, извършвана от затворена група хора, за да се пази в тайна познанието. Според археоложката, ако траките са си служили с пиктограми, всеки е щял да може да разбира изсечените послания под формата на трапецовидни ниши. Това обяснява защо те са правени на вертикални скали, които се виждат от далече.

Yatak Kaya / Ятак кая

Трапецовидните ниши на Ятак кая се виждат от самото асфалтова шосе от Крумовград към стената на язовир Студен кладенец, достигането им обаче не е толкова лесно. Както при почти всички други тракийски светилища в региона и тук лисват каквато и да е указателна табела или маркировка, човек трябва да разчита на находчивост и късмет. Проф. Ана Радунчева обяснява наличието на трапецовидните ниши с религиозните представи на праисторическите хора. Според нея траките са вярвали, че входната врата към отвъдния свят, където душата на покойника се „завръща“ при свещените прародители, е с формата на трапец.

Комлех Долни Главанак / Dolni Glavanak Cromlech

За тракийското светилище край село Долни Главанак в Западна Европа е възприет терминът „кромлех“. Най-известен представител на този вид култови съоръжения е Стоунхендж в Англия. Българският кромлех е древно мегалитно съоръжение от ранножелязната епоха, изградено от 15 пирамидални, грубо оформени вулканични камъка, подредени направо върху скалата в неправилна окръжност с диаметър около 10 м. Следващият път, когато ваш приятел изяви желание да посети Стоунхендж, вече знаете къде да го изпратите. 🙂

Golyamata Kosmatka / Голямата косматка

Голямата косматка е една от най-величествените и богати тракийски гробници с изцяло запазен гроб на тракийски владетел, погребан със своя кон, а също и едно от най-значимите археологически открития на територията на България – предполагаем последен дом на Севт III, един от най-могъщите тракийски владетели на одрисите. Учените са стигнали до това заключение от надписите по предпазното въоръжение, както и от мащабите на гробницата и огромната стойност на скъпоценните предмети открити в нея.  Сред артефактите са златен венец с дъбови листа и жълъди, златна апликация за конска амуниция с глави на елени, глава на богиня, бронзови съдове, железен меч със златна апликация, шлем и бронзова глава на брадат мъж в естествен размер с очи от полускъпоценни камъни. Гробницата е датирана от V век пр. Хр. и се състои от 3 камери и коридор с обща дължина цели 26 м. Според проф. Валерия Фол това е най-големият подмогилен храм в Югоизточна Европа и в него тракийските аристократи са извървявали пътя към безсмъртието.

Грифоните / Griffins

Могилата на Грифоните е датирана от края на V – началото на IV век пр. Хр. и беше най-голямата известна куполна гробница в Тракия до откриването на подмогилното гробно съоръжение при Голямата косматка. Градежът от каменни блокове се смята за най-добре изпълнения куполен строеж от тази епоха.  Най-характерната особеност на тази гробница е фронтона,чиито краища са моделирани като полупалмети със заострено листо, наподобяващи глави на грифони. От тук произлиза и нейното име.  Съоръжението е било ограбено още в древността, но при разкопките все пак са намерени две златни мъниста и фрагменти от сребро и бронз.

Шушманец / Shushmanets

Могилата Шушманец се определя като храм-шедьовър на тракийската архитектура, уникален с това, че е единственият досега с колони и в предверието, и в погребалната камера. Състои се от коридор, фасада, предверие и кръгла камера и е изграден в предварително натрупан могилен насип. Стените на коридора са от речни и ломени камъни, а фасадата е от 10 реда идеално обработени гранитни блокове. Предверието е с правоъгълен план, като в централната му част има каменна колона в йонийски стил, а при разкопките върху пода му са намерени костите на 4 коня и 2 кучета, за които се предполага, че са пренесени в жертва като част от погребалната церемония. В центъра на погребалната камера се издига изящна колона в дорийски стил, а стените й са разделени на три хоризонтални пояса, като първият е със 7 полуколони в дорийски стил.

Ostrusha / Оструша

Гробнично-култовият комплекс Оструша е функционирал като храм на тракийския бог на безсмъртието Сабазий, а размерите и плановото му решение го правят едно от най-забележителните архитектурни постижения в Тракия. Комплексът е построен от добре обработени каменни блокове, здраво споени чрез железни скоби, залети с олово, и се състои от 5 правоъгълни и едно кръгло помещение на обща площ от 100 м². Особен интерес представлява саркофагоподобната камера, изградена от 2 монолитни каменни блока с обща тежест 60 тона. Първият блок е с формата на куб и в него е издълбана гробната камера, а от другия е изработена покривната конструкция. Вътре е монтирано ритуално каменно легло с пластична орнаментация и парапети, таванът имитира дървени греди, които го разделят на геометрични фигури, а в средата е оформено едно кръгло поле, изпълняващо ролята на слънце. Правоъгълните и триъгълните полета около „слънцето“ са били изпълнени с растителна и геометрична украса и инкрустирани със злато – сцени от живота на тракийски аристократи, портрети и изображения на мъже и жени, сцени с животни и растения. Това е най-ранното доказателство, че траките са използвали златото като материал за инкрустация.

Хелвеция / Helvetia

Гробницата в могила Хелвеция датира към края на V – началото на IV век пр.Хр. Наречена е така в чест на фондацията спонсор на проучването. Дромосът е изграден от различни по големина ломени и обработени камъни на кална спойка, а отлично запазените предверие и камера са с градеж от големи, добре обработени блокове, споени със залети с олово железни скоби. В дъното на правоъгълната погребална камера е разположено ритуално легло от дребни камъни, а при страничните стени има по една каменна пейка. Достъпът до централното помещение става през двукрила касетирана каменна врата. Гробницата е била ограбена още в древността, но въпреки това в предверието е открит скелет на кон.

Могилите Хелвеция, Оструша, Шушманец, Грифоните и Голямата косматка се намират в Казанлъшката котловина на много близко разстояние една от друга. Предполага се, че в този регион съществуват още над 1 500 надгробни могили, от които до момента са проучени само около 300. Според археолозите, подобно на Долината на царете в Египет, тук са били погребвани тракийски владетели и важни представители на аристокрация. Поради изключително голямата концентрация и разнообразие на паметници на тракийската култура Георги Китов нарича Казанлъшката котловина „Долината на тракийските царе“.

Alkov Kamak / Алков камък

Мегалитното светилище Алков камък е бил един от значимите скално-култови комплекси на територията на племето беси. То е служело като светилище на богинята Хера, а в непосредствена близост до него са разкрити тракийско селище и фортификационно съоръжение. От ломени камъни без спойка са били изградени две крепостни стени, като във втората е вградена и цитадела с неправилна форма и площ от 1 дка. За съжаление в днешно време крепостта е почти напълно изличена и се наблюдават само няколко основи. Разходката до там обаче си струва дори само заради откриващите се гледки. Траките определено са умеели да избират добре местата за своите светилища!

Люляково светилище / Lilac Sanctuary

Люляковото светилище е типично извънселищно светилище с връх и при него се наблюдават характерните за територията на Средна гора издълбани в гранитната скала жертвеници, седалка-трон, улеи и шарапана. Името му идва от намиращата се наблизо люлякова гора. Според проф. Валерия Фол на скалните олтари на подхода на светилището е бил извършван обреда в чест на Бога Слънце и на Великата богиня Майка, който е целял да прослави божествата и да се пречистят хората чрез него. Извършвал се е по време на лятното слънцестоене и е бил свързан с младежката инициация.

Sun stela / Слънчева стела

Част от същото Люляково светилище е и Слънчевата стела – единствената открита досега на наша територия. Тя представлява добре обработен плосък камък с формата на огнен пламък с височина 2 м., издигнат в специално оформено в скалата легло, укрепено със скални късове.. Лицевата й страна е обърната на юг с панорама към Тракийската долината. Добре изравнената предна част на стелата е силно изветрена и по нея не се забелязват следи от изображения или надписи. Учените предполагат, че пред нея са оставяни дарове към боговете – плодове, билки, цветя.

Старосел / Starosel

Тракийският култов комплекс Старосел е най-големият древен градеж от подобен тип на територията на Югоизточна Европа. Според учените храмът-гробница датира от края на V – началото на IV в. пр. Хр. и най-вероятно е на тракийския владетел Ситалк – мoгъщ цар на Одриското царство. Некрополът се състои от 8 могили с различни размери. Гробницата е разположена в могила с височина 20 м. и диаметър от 85 м., оградена с крепида, изпълняваща ролята на крепостна стена. Входът е украсен с орнаменти, известни като „вълчи зъби“. Гробницата е изградена от добре изработени каменни блокове, захванати помежду си със железни скоби, залети с олово. Състои се от южно парадно и две странични стълбища, коридор, представителна фасада, правоъгълна и кръгла камера. Според археолозите подмогилното съоръжение е било с орфическо-доктринален характер и може да се разглежда като храм-пещера, равнозначен на утробата на Великата богиня Майка, с което се визуализира и свещеният брак. Когато нейният доктринален син, мъртвият владетел, бъде внесен вътре, той преминава в десетата степен на безсмъртността – означена с 10 псевдо колони в кръглото помещение. Някои археолози изказват мнението, че тук се е извършвала и космогонична обредност, следваща слънчевия календар.

Perperikon/ Perperek / Перперикон / Перперек

Мегалитният комплекс Перперикон е най-големият на Балканския полуостров с площ от 5 км². и вероятно най-известното тракийско светилище на територията на страната. Археолозите обаче отхвърлят това име като византийско и държат да се нарича с древното си наименование Перперек – мъжко тракийско име, което се среща в творбите на Омир и произлиза от „пер“ – „скала“. При траките той е бил свещен скален град, столица и крепост с царски дворец, а по-късно тук са живели римляни, готи, ромеи и българи. Археологът Николай Овчаров изказва мнението, че това е светилището на тракийското племе сатри, посветено на бог Дионис, споменавано многократно в древногръцките писмени източници и в древността съперничело по слава на самия Делфийски оракул. Според римските автори тук предсказали на Александър Македонски, че ще завладее всичко от Египет до Индия, а на бащата на Октавиан Август предрекли, че синът му ще стане господар на целия свят.

Следва продължение


Close