free web stats

Изложба “Националните паркове на САЩ и България” / The National Parks of the USA and Bulgaria Еxhibition


Мои кадри участват в пътуваща фото-изложба под надслов “Националните паркове на САЩ и България”. /

My photographs are part of an exhibition dedicated to the “National Parks of the USA and Bulgaria”.

Haskovo exhibition prize speech

На мен се падна честта да изнеса реч при откриването й в Младежкия дом в Хасково (16 февруари – 26 февруари 2017 г.) /

I had the honor to make the opening speech in the city of Haskovo (20 February – 26 February 2017)

Sofia exhibition

По-късно тя беше изложена в Галерия “Алма Матер” в Ректората на Софийския университет  (20 февруари – 3 март 2017 г.) /

It was later displayed in Alma Mater Gallery in Sofia University (20 February – 3 March 2017)

В Национален природонаучен музей отново аз трябваше да открия изложбата (20 април – 18 май 2017 г.) /

When the exhibition moved to the National Museum of Natural History once again I had to make the opening speech (20 April – 18 May 2017)


Close