free web stats

The Other Side


 От другата страна / The Other Side

29.11.2017  – 27.01.2018

English: That’s what our 2-month journey around the furthest from Bulgaria place on Earth – New Zealand – looks like:  around 4 000 km. of hitchhiking, one domestic flight and not a single bus. But missing on the map are the numerous mountain treks (tramps) that we did with a total distance of over 600 km. and almost 24 000 m. of elevation gain. It also does not reveal the diversity of the local landscapes: the ubiquitous jungle, the volcanic desert of Mount Ruapehu, the numerous glaciers, the wind-swept grassy hills of Southland, the lush valleys, the devoid of vegetation rocky alpine ridges … The befitting wildlife: the sociable Кеas – the only mountain parrot in the world, the inquisitive Wekas – endemic to the country, the yellow-eyed penguins – the rarest penguin species on the planet, Hector’s dolphins – the world’s smallest and rarest marine dolphins … And for a complete experience: numerous intriguing conversations with locals, some of which ended with an invitation to stay in their homes.

 

Български: Така изглежда 60-дневната ни обиколка на възможно най-отдалеченото от България място на земята – Нова Зеландия: около 4 000 км. на авто-стоп, един вътрешен полет и нито един автобус. На картата обаче не са нанесени планинските преходи, които направихме, с обща дължина над 600 км. и почти 24 000 м. положителна денивелация. Освен това от нея не си личи многообразието на местната природа – повсеместната джунгла, вулканичната пустиня на вр. Руапеху, множеството ледници, брулените от вятъра тревисти хълмове на Саутланд, покритите с тучна зеленина долини, лишеният от растителност високопланински камънак, … Подобаващата фауна: общителните кеа – единственият в света планински папагал, любопитните уека – ендемични за страната, жълтооките пингвини – най-редкият вид пингвини на земята, делфините на Хектор – най-малките и най-редки морски делфини в света, … И за да бъде изживяването пълно: многобройни интригуващи разговори с местни жители, част от тях завършили с покана за пренощуване в техния дом.

От другата страна / The Other Side


Close