free web stats

Изложба “Световен ден на водата” / World Water Day Exhibition


Моя снимка участва в изложбата организирана от МОСВ (Министерство на околната среда и водите) по случай Световния ден на водата (22 март) 2016 г./
My photograph is part of an exhibition organized by the Bulgarian Ministry of Enviroment and Water on the occasion of the World Water Day (March 22) 2016.

World Water Day


Close