free web stats

Планините на България част 17: Вр. Ветрушка, Голо бърдо / Mt. Vetrushka, Golo Bardo Mountain


Изкачване на вр. Ветрушка (1158 м.), Голо бърдо, част от поредицата “Планините на България

Към част 16: „Вр. Сирищнишка Рудина, Рудина планина

Голо бърдо е планина в Западна България, в югоизточния край на Руйскo-Верилската планинска редица. Достъпът до нея е удобен, тъй като и двете изходни точки към първенаца й вр. Ветрушка (1158 м.) са жп-гари – Перник и Радомир. Това позволява да се направи травест на цялото й било с изкачване от едната страна и слизане към другата.

В рамките на Голо бърдо се включва една от най-старите защитени територии в България – резерват Острица, създаден през 1961 г. Разположен е по склоновете на вр. Острица и е типично ботанически резерват. Въпреки че територията му е сравнително малка, в него са установени около 300 вида висши растения, характерни за три континента — Европа, Азия и Африка. Сред тях са ендемичните за България урумово лале, урумов лопен, българско карамфилче, както и  ендемичните за Балканите райхенбахова перуника, главеста жълтуга, длановиден ветрогон и други.

Нацъфтелите люляци в допълнение към тези пъстри тревисти видове превръщат голите склонове на Голо бърдо в същинска цветна амалгама. На най-високия връх на планината – вр. Ветрушка – пък ви чакат прекрасни гледки към околните планини, като ясно се различават Рила, Витоша, Осоговска планина и някои от планините в историко-географска област Краище.

Приятно гледане!

An accent of Mt. Vetrushka (1158 m.), Golo Bardo Mountain, Bulgaria, part of Mountains of Bulgaria series.

Към част 18: „Вр. Чеканска бука, Вискяр

 


Close