free web stats

East of the Moon, West of the Sun


East of the Moon, West of the Sun /

 На изток – в нощ, на запад – в ден

01.05.2016  – 19.09.2016

English: That’s what my last 5-month Asian walking/hitchhiking adventure looked like. The map shows 5 countries (Turkey, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iran) and 2 (somewhat) autonomous republics (Nagorno Karabakh, Abkhasia), 3 seas (Mediterranean, Black, Caspian) and 1 gulf (the Persian), around 20 000 km. (it’s impossible to calculate an exact number, because I crossed Armenia 2 times and Georgia – 4). But you can not see on it the fatigue of the Lycian Way (520 km of trekking), the snow blizzard on Mt. Kazbek (5047 m.), the scorching heat of Qeshm Island (50°C, 100% humidity) and the unbelievable eastern hospitality (tens of wine and chacha tosts and hundreds cups of tea).

But it’s all in my head and more importantly – safe in my notebooks, for memories tend to fade away.

You can read the story here: “East of thе Moon, West of the Sun

Български: Така изглеждаше последната ми 5-месечна азиатска пешеходна/авто-стоп авантюра. Картата показва 5 държави (Турция, Грузия, Азербайджан, Армения, Иран) и 2 (до някъде) автономни републики (Нагорни Карабах, Абхазия), 3 морета (Средиземно, Черно, Каспийско) и 1 залив (Персийския), около 20 000 км. (невъзможно е да се изчислят точно, тъй като пресякох Армения 2 пъти, а Грузия – 4). От нея обаче няма как да видите умората на Ликийския път (520 км. трекинг), снежната буря на вр. Казбек (5047 м.), убийствената жега на о-в Кешм (50°С, 100% влажност) и невероятното източно гостоприемство (10-ки тостове с вино и чача и 100-тици чаши чай).
Но всичко това е в главата ми и по-важно – на сигурно в дневниците ми, понеже спомените имат склонността да избледняват.

Може да прочетете историята тук: “На изток – в нощ, на запад – в ден

 На изток - в нощ, на запад - в ден


Close