free web stats

Презентация “На изток – в нощ, на запад – в ден” – част 3


 

Видео-запис на третата част от моята презентация “На изток – в нощ, на запад – в ден” в кино “Влайкова” на 09.03.2017 г., посветена на 5-месечната ми обиколка из Азия.

Към част 2 >>

Към втората презентация: “Иван в Иран


Close