free web stats

Tag Archives: Uruguay


Surfer’s Technique – part 1: Am Rio de la Plata


“Surfer’s Technique” is a story about my 5-month long South American journey – Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru,  Ecuador and Colombia.   On May 19, two and a half years after the start of my first long journey South America, I once again found myself at the airport in Buenos Aires. The similarities between the two end with the equal starting point. This time I wouldn’t  be heading south but north. Besides I arrived with a one-way ticket, having no idea when and from where I would go home. The most significant difference however was that now Tatyana wasn’t accompanying me. […]

Техниката на сърфиста – част 1: Край Рио де ла Плата


“Техниката на сърфиста” е разказ за 5-месечната ми обиколката ми из Южна Америка – Аржентина, Уругвай, Перу, Боливия, Еквадор и Колумбия.   На 19-ти май, две години и половина след старта на първото ми голямо пътешествие из Южна Америка, отново се озовах на летището в Буенос Айрес, Аржентина. Приликите между двете обаче се изчерпваха само с еднаквата начална точка. Този път нямаше да се отправя на юг, а на север. При това пристигах с еднопосочен билет, без идея кога и от къде ще се прибера вкъщи. Най-съществената разлика обаче беше, че сега Татяна не ме придружаваше. Можех да разчитам единствено на […]

Close