free web stats

Tag Archives: Bolivia


“Техниката на сърфиста” – част 2


  Това е видео-запис на втората част от моята презентация “Техниката на сърфиста” в Дом на киното на 03.02.2016 г., посветена на 5-месечната ми обиколка из Южна Америка. Към част 1: “Техниката на сърфиста” Към част 3: “Живот по Амазонка“

Surfer’s Technique – part 3: Life on the Amazon


“Surfer’s Technique” is a story about my 5-month long South American journey – Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru,  Ecuador and Colombia. In this part you will learn how I travelled 2500 km. along the Amazon. Go to “Part 2: In den Cordilleren” I had spent 20 days of the last month in the mountains of Bolivia and Peru and I have run out of stamina and desire to suffer. But my interest in South America wasn’t limited to the Andes. I was attracted by any other natural landmarks, archaeological excavations and cities with beautiful architecture. Luckily, the New World was full […]

Техниката на сърфиста – част 3: Живот по Амазонка


“Техниката на сърфиста” е разказ за 5-месечната ми обиколката ми из Южна Америка – Аржентина, Уругвай, Перу, Боливия, Еквадор и Колумбия. В тази част ще разкажа за пътуването по Амазонка Към „Част 2: През Кордилерите“ През последния месец бях изкарал 20 дни из планините на Боливия и Перу и физическите ми сили и желанието ми да страдам съвсем се бяха изчерпили. Интересът ми към Южна Америка обаче не се изчерпваше с Андите. Привличаха ме всякакви други природни забележителности, археологически разкопки и градове с красива архитектура. За мой късмет Новия свят изобилства от такива. Учените се чудят кой и защо е […]

Surfer’s Technique – part 2: In den Cordilleren


“Surfer’s Technique” is a story about my 5-month long South American journey – Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru,  Ecuador and Colombia. Go to “Part 1: Am Rio de la Plata” After the first 20 days and over 3000 km. of hitchhiking throughout Uruguay and northern Argentina, often sleeping in my tent next to roadside gas stations, my journey continued in Bolivia. Here, because of the low transportation costs and the lack of personal cars, I gave up this way of travelling. I took my first coach with great pleasure. I could just relax and fall asleep, stare through the window or […]

Техниката на сърфиста – част 2: През Кордилерите


“Техниката на сърфиста” е разказ за 5-месечната ми обиколката ми из Южна Америка – Аржентина, Уругвай, Перу, Боливия, Еквадор и Колумбия. Към „Част 1: Край Рио де ла Плата“ След първите 20 дни и над 3000 км. на стоп из Уругвай и северна Аржентина с често спане на палатка до крайпътни банзиностанции, моето пътешествие продължи в Боливия. Там ниските цени на транспорта и липсата на лични автомобили ме отказаха от този начин на предвижване. С огромно удоволствие хванах първия си междуградски автобус. Вече можех просто да се отпусна и да заспя, да зяпам през прозореца или да чета книга – […]

Where the world is young, and the stars closer


This is the second part of the story about our 4-month South American journey. It is about our travel around Peru, Bolivia, Paraguay and Brazil. Go to “Part one” >> After the first 50 days and more than 10 000 km. hitchhiking around Patagonia, sleeping frequently in a tent or Couchsurfing, our journey continues in Peru. Here we finally came across a standard of living similar to ours in Bulgaria. We took the first bus with great pleasure. We could just relax and go to sleep, talk or read a book – unattainable “luxury” while we were hitchhiking. Moreover we stopped […]

Където светът е по-млад, а звездите по-близо


Това е втората част от историята за нашето южноамериканско пътешествие. В нея разказвам за обиколката ни на Перу, Боливия, Парагвай и Бразилия. Към “Първа част” >> След първите 50 дни и над 10 000 км на стоп из Патагония, с често спане на палатка или Couchsurfing, нашето пътуване продължава в Перу. Тук най-накрая попаднахме на жизнен стандарт подобен на нашия. С огромно удоволствие хванахме първия си автобус. Вече можехме просто да се отпуснем и да заспим, да си говорим или да четем книга. Непостижим „лукс“, когато пътуваш на стоп. Освен това, позабравихме и спането на палатка (като изключим трекинга), но […]

Close