free web stats

Tag Archives: Ecuador


Surfer’s Technique – part 4: In the Middle Earth


“Surfer’s Technique” is a story about my 5-month long South American journey – Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru,  Ecuador and Colombia. Go to “Part 3: Life on the Amazon” The last 20 days had passed lazily just like the turbid waters of the Amazon. During this time I had travelled for more than 2500 km. on two of its main tributaries – Rio Ucayali and Rio Napo and a short stretch of the Amazon itself. I had spent most of the days lounging on a hammock with a book in hand, throwing frequent glances towards the green wall, sliding along the […]

Техниката на сърфиста – част 4: В Средната земя


“Техниката на сърфиста” е разказ за 5-месечната ми обиколката ми из Южна Америка – Аржентина, Уругвай, Перу, Боливия, Еквадор и Колумбия. Към „Част 3: Живот по Амазонка“ Последните 20 дни бяха изтекли лениво точно като мътните води на Амазонка. За това време бях изминал повече от 2500 км. по два от основните й притока – Рио Укайали и Рио Напо, включително и кратък участък от самата нея. През повечето от дните бях изтегнат на хамак с книга в ръка, хвърляйки чести погледи на плъзгащата се покрай борда зелена стена. Тази почивка спомогна за зареждане на батериите ми, паднали драстично след […]

Surfer’s Technique – part 3: Life on the Amazon


“Surfer’s Technique” is a story about my 5-month long South American journey – Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru,  Ecuador and Colombia. In this part you will learn how I travelled 2500 km. along the Amazon. Go to “Part 2: In den Cordilleren” I had spent 20 days of the last month in the mountains of Bolivia and Peru and I have run out of stamina and desire to suffer. But my interest in South America wasn’t limited to the Andes. I was attracted by any other natural landmarks, archaeological excavations and cities with beautiful architecture. Luckily, the New World was full […]

Техниката на сърфиста – част 3: Живот по Амазонка


“Техниката на сърфиста” е разказ за 5-месечната ми обиколката ми из Южна Америка – Аржентина, Уругвай, Перу, Боливия, Еквадор и Колумбия. В тази част ще разкажа за пътуването по Амазонка Към „Част 2: През Кордилерите“ През последния месец бях изкарал 20 дни из планините на Боливия и Перу и физическите ми сили и желанието ми да страдам съвсем се бяха изчерпили. Интересът ми към Южна Америка обаче не се изчерпваше с Андите. Привличаха ме всякакви други природни забележителности, археологически разкопки и градове с красива архитектура. За мой късмет Новия свят изобилства от такива. Учените се чудят кой и защо е […]

Close